home

ข่าวกิจกรรม

logo
เมื่วันพุธที่ 3 มกราคม 2561 นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมงานทำบุญ-ตักบาตร เนื่องในวันปีใหม่ 2561

logo
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย เข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561

logo
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมาย ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันปีใหม่ 2561

logo
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญๆ (ครั้งที่ 1/2560)

logo
วันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบ 15 ปี

logo
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance,QA) ของกรมทางหลวงชนบท (ด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย) ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วงปฏิบัติ

logo
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญๆ (ครั้งที่ 5/2559)

logo
ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายร่วมกันรดน้ำขอพร

logo
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญๆ (ครั้งที่ 2/2560)

logo
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ อวยพร ท่านสุพร เตไชยา วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ เนื่องในวันปีใหม่ 2560

ข่าวทั้งหมด

หน้า