ติดตามข่าวสารพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 09:15

ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 08:45

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การแต่งกาย และขั้นตอนและวิธีการ ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 08:45

ไฟล์ดาวโหลด infographic ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 12:30

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือ กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เรื่องการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง

วันที่ : 04 ก.ค. 2559 10:15

สำนักกฎหมาย ร่วมกับสำนักบำรุงทาง ปฎิบัติงานตรวจสอบนำหนักยานพาหนะฯ

ภาพประกอบข่าว

วันที่ : 04 ธ.ค. 2558 12:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันที่ : 01 เม.ย. 2557 15:00

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ : 01 เม.ย. 2557 14:00

ถ่ายทำวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย (รายการหมอทาง)

วันที่ : 21 ก.พ. 2556 11:30

logo
ขอข้อมูลราคาค่าทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ไม้ยืนต้น/ขอเข้าสำรวจ

วันที่ : 20 ก.พ. 2556 09:15

ข่าวทั้งหมด

Pages

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญๆ (ครั้งที่ 1/2560)

วันที่ : 30 พ.ย. 2560 12:45

วันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบทครบ 15 ปี

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท โดยมีกิจกรรมสำคัญ คือ การตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า การถวายภัตตาหารเพลและสังฆทานแด่พระสงฆ์ การรับการแสดงความยินดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และรับบริจาคเงินสบทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์การมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างประจำดีเด่น พนักงานราชการดีเด่น หมวดบำรุงทางหลวงชนบทดีเด่น และการมอบทุนสวัสดิการแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงชนบท จำกัด ณ กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 

วันที่ : 10 ต.ค. 2560 15:15

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance,QA) ของกรมทางหลวงชนบท (ด้านกำกับและบังคับใช้กฏหมาย) ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วงปฏิบัติ

วันที่ : 05 ต.ค. 2560 09:30

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญๆ (ครั้งที่ 5/2559)

วันที่ : 04 ก.ย. 2560 10:30

ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน พร้อมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายร่วมกันรดน้ำขอพร

วันที่ : 12 เม.ย. 2560 15:30

ข่าวทั้งหมด

Banner

อินทราเน๊ต