home

logo
"สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิ (Inflight VDO)"

วันที่ : 27 ธ.ค. 2560 11:00

ติดตามข่าวสารพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 09:15

ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 08:45

ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การแต่งกาย และขั้นตอนและวิธีการ ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 16 ต.ค. 2560 08:45

ไฟล์ดาวโหลด infographic ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2560

วันที่ : 09 ต.ค. 2560 12:30

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือ กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เรื่องการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง

วันที่ : 04 ก.ค. 2559 10:15

สำนักกฎหมาย ร่วมกับสำนักบำรุงทาง ปฎิบัติงานตรวจสอบนำหนักยานพาหนะฯ

ภาพประกอบข่าว

วันที่ : 04 ธ.ค. 2558 12:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

วันที่ : 01 เม.ย. 2557 15:00

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น

วันที่ : 01 เม.ย. 2557 14:00

ถ่ายทำวิดีโอเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมาย (รายการหมอทาง)

วันที่ : 21 ก.พ. 2556 11:30

ข่าวทั้งหมด

หน้า

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมาย มอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการสำรวจและออกแบบถนนสาย ค2 และ ข4 ผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญฯ

วันที่ : 21 มี.ค. 2561 15:00

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักกฎหมายมอบหมายให้นายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต หัวหน้างานบริการวิชาการด้านกฎหมาย เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อการรองรับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับปรับปรุง จัดโดยสำนักงานน

วันที่ : 14 มี.ค. 2561 13:30

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ : 02 มี.ค. 2561 15:15

นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุม เพื่อหารือข้อราชการและติดตาม เร่งรัดงานที่สำคัญฯ (ครั้งที่ 2/2561) เมื่อวันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ : 28 ก.พ. 2561 16:00

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทางหลวงชนบท และคณะกรรมการศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท ครั้งที่ 1 /2561

วันที่ : 19 ก.พ. 2561 10:30

ข่าวทั้งหมด

Banner

อินทราเน๊ต