home

logo
องค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ 2554

วันที่ : 02 มิ.ย. 2554 12:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคเพื่อสำรวจอสังหาริมทรัพย์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟโดยจัดลำดับจากบริษัทที่ปรึกษาคะแนนสูงสุด จำนวน 9 โครงการ

วันที่ : 11 พ.ค. 2554 10:00

logo
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์

วันที่ : 11 พ.ค. 2554 10:15

logo
คำรับรองปฏิบัติราชการของกรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2554

วันที่ : 05 เม.ย. 2554 14:15

logo
โครงการสร้างบ้านสร้างแบรนด์

วันที่ : 17 เม.ย. 2553 14:15

แผนผังทิศทางองค์กรของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 05 เม.ย. 2554 09:45

logo
ขอแสดงความยินดีกับ นายสกุลชาติ ติรักษา และนายเอกพงศ์ สุรพันธ์พิชิต นิติกร สกม. ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 20 ต.ค. 2553 13:30

สกม. ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 14 ต.ค. 2553 13:45

logo
สกม. ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ : 13 ต.ค. 2553 11:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ณ พระลานพระราชวังดุสิต

วันที่ : 10 ม.ค. 2562 14:45

สำนักกฎหมายร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ : 06 ธ.ค. 2561 15:00

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ (Quality Assurance, QA) ของกรมทางหลวงชนบท (ด้านกำกับและบังคับใช้กฎหมาย)

วันที่ : 16 พ.ย. 2561 15:30

สำนักกฎหมายร่วมชี้แจงแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะ (รถกึ่งพ่วง 4-7 เพลา)

วันที่ : 06 พ.ย. 2561 10:15

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือข้อราชการและติดตามเร่งรัดงานที่สำคัญ ครั้งที่ (1/2562)

วันที่ : 17 ต.ค. 2561 12:00

ข่าวทั้งหมด

Banner

อินทราเน๊ต