home

ข่าวประชาสัมพันธ์

logo
สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

วันที่ : 543 09:15

logo
แผนที่เส้นทางเลี่ยงการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

วันที่ : 543 10:00

logo
วิสัยทัศน์คมนาคม ชุด "4 ปี + อนาคต คนไทยได้อะไร"

วันที่ : 543 10:15

logo
รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ

วันที่ : 543 15:45

logo
"สื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการค้ามนุษย์บนเครื่องบิ (Inflight VDO)"

วันที่ : 543 11:00

logo
ติดตามข่าวสารพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้ที่ www.kingrama9.th และสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1441 (ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง)

วันที่ : 543 09:15

logo
ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม รองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 543 08:45

logo
ประชาสัมพันธ์กำหนดการ การแต่งกาย และขั้นตอนและวิธีการ ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ : 543 08:45

logo
ไฟล์ดาวโหลด infographic ทางหลวงชนบท อำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 19-31 ตุลาคม 2560

วันที่ : 543 12:30

logo
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมหารือ กับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท เรื่องการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นมาตรฐานชั้นทางหลวงท้องถิ่น รวมทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายทางหลวง

วันที่ : 543 10:15

หน้า