home

กฎหมายใกล้ตัว

ผลของการตากข้าวเปลือกบนถนน 12 พฤศจิกายน 2561
ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจต้องติดคุก 6 พฤศจิกายน 2561
   
ทำสัญญาเช่าบ้านมีกำหนดระยะเวลาการเช่า พอถึงกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าอยู่ต่อและผู้ให้เช่าไม่ได้ทักท้วงอะไร ยังคงรับเงินค่าเช่าบ้านต่อมา สัญญาเช่าจะมีผลเป็นอย่างไร ? 8 ตุลาคม 2561
ตกรางระบายน้ำจนได้รับบาดเจ็บจะฟ้องร้องได้หรือไม่ กันยายน 2561
รถหายในห้าง ห้างไม่จ่ายบัตรรถ ใช้กล้องวีดีโอแทน ลูกค้านำรถไปจอดรถหายห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ 24 พฤษภาคม 2561
ออเจ้าจะให้ผู้ใดยืมเงิน อย่าได้ริอ่านคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหนา 21 มีนาคม 2561

นายจ้างมอบรถให้ลูกจ้างไปใช้ทำงานได้ตลอดเวลา ถ้าลูกจ้างนำรถไปเที่ยวนอกเวลางานแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่

กันยายน 2560
เมาหรือไม่เมาตามกฎหมายใหม่ มิถุนายน 2560
ชนแล้วหนี มีความผิดอย่างไร? เมษายน 2560
การบังคับคดี มีนาคม 2560
าระสำคัญพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ุมภาพันธ์ 2560
การห้ามเข้าเขตกำหนด กุมภาพันธ์ 2560
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1 15 พฤศจิกายน 2559
การแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อบันทึกภาพสรีระร่างกายผิดกฎหมายหรือไม่ 23 กันยายน 2559
แก้ไขข้อความในสำเนาบัตรประชาชน แล้วนำไปถ่ายเอกสารอีกครั้ง เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่ 8 สิงหาคม 2559
ปลอมเอกสาร 20 มิถุนายน 2559
ผู้ถูกเวนคืนจะเรียนกร้องค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ได้กรณีใด 13 มิถุนายน 2559
สอบตกเพราะนำหนังสือเข้าห้องสอบ ทั้งที่ไม่ได้เปิดอ่าน มหาวิทยาลัยทำถูกหรือไม่? -มิถุนายน 2559
การใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด -พฤษภาคม 2559
การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเวนคืน -เมษายน 2559
ว่าด้วยเรื่อง BB GUN -มีนาคม 2559
เมาแล้วขับ ระวังถูกริบรถให้ตกเป็นของแผ่นดิน  -กุมภาพันธ์ 2559 
โทรศัพท์ไปด่าผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอ เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่? - มกราคม 2559
สิทธิที่จะตาย (Right to Die) - ธันวาคม 2558
การทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ไม่ตัดสิทธิการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน - พฤศจิกายน 2558
คนต่างด้าวกระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยหรือไม่ - พฤศจิกายน 2558 
สามีหรือภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากชู้ของอีกฝ่ายได้หรือไม่ - พฤศจิกายน 2558
ขาดอายุความถอนคืนการให้ - พฤศจิกายน 2558
เงินมัดจำที่ผ่อนชำระหลังจากวันทำสัญญาจะเป็นเงินมัดจำตามกฎหมายหรือไม่ - ตุลาคม 2558
ยังผ่อนรถไม่หมดแต่รถถูกขโมยไปเสียก่อน ลูกหนี้ต้องชำระค่าเช่าซื้อต่อหรือไม่?" - ตุลาคม 2558
สิทธิด้านสาธารณสุข - ตุลาคม 2558
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม - กันยายน 2558
ไฟแนซ์ยึดรถไปแล้ว.....จะฟ้องเรียกค่าขาดราคาได้หรือไม่ - กันยายน 2558 
อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ - กันยายน 2558
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 - กันยายน 2558
การเข้าไปทวงหนี้ในร้านเสริมสวยขณะเปิดบริการถือเป็นการบุกรุกหรือไม่ - สิงหาคม 2558 
นายจ้างจะนำหนี้อื่นมาหักค้างจ้างลูกจ้างได้หรือไม่ - สิงหาคม 2558 
ลูกหนี้ร่วม - สิงหาคม 2558 
ผลกระทบของประชาชนจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้าง 23 กรกฎาคม 2558 - 10.58
การเรียกร้องค่าเสียหายจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้างทาง 22 กรกฎาคม 2558 -11.57
ขโมยโทรศัพท์มือถือราคา 1,000 บาท ต้องโทษถูกคุมประพฤติ 1 ปี ปรับ 5,000 บาท 16 กรกฎาคม 2558 - 15.55
สเปรย์พริกไทยเป็นอาวุธหรือไม่ 16 กรกฎาคม 2558 - 15.55
การฟ้องคดีอุทลุม 16 กรกฎาคม 2558 - 15.55
การโหลดโช้คอัพมอเตอร์ไซต์ให้ต่ำลงมีโทษอย่างไร 26 มิถุนายน 2558- 15.27 น.
การอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ตามคำพิพากษ 16 มิถุนายน 2558 - 10.41 น.
คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว 2 มิถุนายน 2558 - 10.29 น.
ปลูกต้นไม้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินเพื่อนบ้าน 26 พฤษภาคม 2558 - 9.12 น.
สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดก 19 พฤษภาคม 2558 - 9.52 น.
กั้นลำห้วยจนน้ำท่วมเป็นความผิดอาญาหรือไม่ 27 เมษายน 2558 - 9.54 
กระทำผิดต่อศพกับกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ 22 เมษายน 2558 - 11.32
เหตุออกหมายจับ 17 เมษายน 2558 - 9.36
ทำไมถึงต้องบอกกล่าว ทวงถาม 7 เมษายน 2558 - 14.15
เมื่อจำเลยหนีประกัน 30 มีนาคม 2558 - 14.23
ปัญหาปากท้องกับความจำเป็น 23 มีนาคม 2558 - 10.28
ชี้ชะตาผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ 23 มีนาคม 2558 - 10.28
จอดหรือขับรถบนทางเท้า 6 มีนาคม 2558 - 13.23
ไม่ยอมให้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ถือว่าเมา 2/2/15-13.16
การบังคับคดีแพ่ง 5/1/2558
การปิดกั้นทางหลวง 01/12/-14.43
เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดถึงแก่ความตายก่อนออกมาตรการบังคับทางปกครอง หน่วยงานของรัฐจะทำอย่างไร 04/11/-10.41
ต้นไม้สองข้างทาง (ตอนที่ 1 และตอนที่ 2) 13/10/-09.59
ที่งอกริมตลิ่ง 02/10/-11.39
การฟ้องบังคับให้จดทะเบียบการได้มาซึ่งทรัพย์สินธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 02/09/-10.31
แค่ไหนถึงจะเรียกว่า....อนาจาร 07/08/-10.37
การครอบครองปรปักษ์ที่ดิน 07/08/-10.28
แปลงเดียวกัน ราคาต่างกัน 05/06/-15.07
ข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ 26/05/-11.14
การวางแผนภาษีของสามีภริยา 02/04/-15.57
การกระทำเพื่อป้องกันไม่มีความผิด 10/03/-11.34
ภาระจำยอมและทางจำเป็นคืออะไร 20/01/-10.29