Menu
home
>>
กฎหมายใกล้ตัว
 • เรื่อง   สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตกทอดแก่ทายาทได้ (Click)
 • เรื่อง   ผลของการตากข้าวเปลือกบนถนน (Click)
 • เรื่อง   ใช้เครื่องหมายราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจต้องติดคุก (Click)
 • เรื่อง   ทำสัญญาเช่าบ้านมีกำหนดระยะเวลาการเช่า พอถึงกำหนดระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าอยู่ต่อและผู้ให้เช่าไม่ได้ทักท้วงอะไรยังคงรับเงินค่าเช่าบ้านต่อมาสัญญาเช่าจะมีผลเป็นอย่างไร? (Click)
 • เรื่อง   ตกรางระบายน้ำจนได้รับบาดเจ็บจะฟ้องร้องได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   รถหายในห้าง ห้างไม่จ่ายบัตรรถ ใช้กล้องวีดีโอแทน ลูกค้านำรถไปจอดรถหายห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   ออเจ้าจะให้ผู้ใดยืมเงิน อย่าได้ริอ่านคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหนา (Click)
 • เรื่อง   นายจ้างมอบรถให้ลูกจ้างไปใช้ทำงานได้ตลอดเวลา ถ้าลูกจ้างนำรถไปเที่ยวนอกเวลางานแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น นายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่  (Click)
 • เรื่อง   เมาหรือไม่เมาตามกฎหมายใหม่ (Click)
 • เรื่อง   ชนแล้วหนี มีความผิดอย่างไร? (Click)
 • เรื่อง   การบังคับคดี (Click)
 • เรื่อง   สาระสำคัญพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 (Click)
 • เรื่อง   การห้ามเข้าเขตกำหนด (Click)
 • เรื่อง   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตอนที่ 1 (Click)
 • เรื่อง   การแอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อบันทึกภาพสรีระร่างกายผิดกฎหมายหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   แก้ไขข้อความในสำเนาบัตรประชาชน แล้วนำไปถ่ายเอกสารอีกครั้ง เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   ปลอมเอกสาร (Click)
 • เรื่อง   ผู้ถูกเวนคืนจะเรียกร้องค่าทดแทนสำหรับความเสียหายที่ต้องออกจากอสังหาริมทรัพย์ได้กรณีใด (Click)
 • เรื่อง   สอบตกเพราะนำหนังสือเข้าห้องสอบ ทั้งที่ไม่ได้เปิดอ่าน มหาวิทยาลัยทำถูกหรือไม่ ? (Click)
 • เรื่อง   การใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิด (Click)
 • เรื่อง   การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืนแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์การเวนคืน (Click)
 • เรื่อง   ว่าด้วยเรื่อง BB GUN (Click)
 • เรื่อง   เมาแล้วขับ ระวังถูกริบรถให้ตกเป็นของแผ่นดิน (Click)
 • เรื่อง   โทรศัพท์ไปด่าผู้อื่นซึ่งอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอ เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่? (Click)
 • เรื่อง   สิทธิที่จะตาย (Right to Die) (Click)
 • เรื่อง   การทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ไม่ตัดสิทธิการอุทธรณ์เงินค่าทดแทน (Click)
 • เรื่อง   คนต่างด้าวกระทำความผิดในราชอาณาจักรไทยต้องรับโทษตามกฎหมายไทยหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   สามีหรือภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากชู้ของอีกฝ่ายได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   ขาดอายุความถอนคืนการให้ (Click)
 • เรื่อง   เงินมัดจำที่ผ่อนชำระหลังจากวันทำสัญญาจะเป็นเงินมัดจำตามกฎหมายหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   ยังผ่อนรถไม่หมดแต่รถถูกขโมยไปเสียก่อน ลูกหนี้ต้องชำระค่าเช่าซื้อหรือไม่? (Click)
 • เรื่อง   สิทธิด้านสาธารณสุข (Click)
 • เรื่อง   การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม (Click)
 • เรื่อง   ไฟแนซ์ยึดรถไปแล้ว…จะฟ้องเรียกค่าขาดราคาได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ (Click)
 • เรื่อง   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (Click)
 • เรื่อง   การเข้าไปทวงหนี้ในร้านเสริมสวยขณะเปิดบริการถือเป็นการบุกรุกหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   นายจ้างจะนำหนี้อื่นมาหักค่าจ้างลูกจ้างได้หรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   ลูกหนี้ร่วม (Click)
 • เรื่อง   ผลกระทบของประชาชนจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้าง (Click) 
 • เรื่อง   การเรียกร้องค่าเสียหายจากการปิดถนนเพื่อก่อสร้างทาง (Click)
 • เรื่อง   ขโมยโทรศัพท์มือถือราคา 1,000 บาท ต้องโทษถูกคุมประพฤติ 1 ปี ปรับ 5,000 บาท (Click)
 • เรื่อง   สเปรย์พริกไทยเป็นอาวุธหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   การฟ้องคดีอุทลุม (Click)
 • เรื่อง   การโหลดโช้คอัพมอเตอร์ไซต์ให้ต่ำลงมีโทษอย่างไร (Click)
 • เรื่อง   การอายัดเงินเดือนของลูกหนี้ตามคำพิพากษา (Click)
 • เรื่อง   คำร้องขอให้ปล่อยผู้ต้องหาหรือจำเลยชั่วคราว (Click)
 • เรื่อง   ปลูกต้นไม้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินเพื่อนบ้าน (Click)
 • เรื่อง   สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการตั้งผู้จัดการมรดก (Click)
 • เรื่อง   กั้นลำห้วยจนน้ำท่วมเป็นความผิดอาญาหรือไม่ (Click)
 • เรื่อง   กระทำผิดต่อศพกับกฎหมายอาญาแก้ไขใหม่ (Click)
 • เรื่อง   เหตุออกหมายจับ (Click)
 • เรื่อง   ทำไมถึงต้องบอกกล่าว ทวงถาม (Click)
 • เรื่อง   เมื่อจำเลยหนีประกัน (Click)
 • เรื่อง   ปัญหาปากท้องกับความจำเป็น (Click)
 • เรื่อง   ชี้ชะตาผู้ค้ำประกันตามกฎหมายใหม่ (Click)
 • เรื่อง   จอดหรือขับรถบนทางเท้า (Click)
Scroll Up Skip to content